Spreekuren

Overzicht spreekuren

expand_more

De praktijk is iedere werkdag geopend van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Alle hieronder genoemde spreekuren zijn alleen op afspraak.

Huisartsenspreekuur 
Maandag t/m vrijdag08.00 – 12.00 uur
14.30 – 16.00 uur
Assistente-spreekuur 
Maandag t/m vrijdag08.10 – 10.00 uur
10.30 – 11.30 uur
13.30 – 15.30 uur
Meer informatie: Assistente spreekuur 
Praktijkondersteuner 
Karin van Berkel (POH somatiek) –
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag Desiree Wieriks (POH somatiek primaire preventie)
Dinsdag
08.30 – 12.00 uur
14.00 – 17.00 uur 08:30 - 12:00
Meer informatie: Praktijkondersteuner
Pieter van Romburgh (POH-GGZ) –
Maandag, woensdag, donderdag

Ester Mooi (POH jeugd) —
Maandag
08.30 – 12.00 uur
13.00 – 16.30 uur 08.30 – 12.00 uur
13.00 – 16.30 uur
Meer informatie: Praktijkondersteuner GGZ
Chirurgisch/gynaecologisch spreekuur  
Dinsdag, woensdag, donderdag16.00 – 17.00 uur
Meer informatie: Chirurgisch/gynaecologisch spreekuur
Dermatologie spreekuur (Phizi) 
Anne Geraedts (Dermatoloog)
Nicole Krekel (Plastisch chirurg)
Woensdag
08.30 – 12.30 uur
Meer informatie: Dermatologie spreekuur
KNO-spreekuur 
Dinsdag(om de twee weken)8.00- 12.00uur
Meer informatie: KNO-spreekuur
Radiologie spreekuur 
Woensdag8.00- 12.00uur
Meer informatie: Echo spreekuur

Keuze voor huisarts

expand_more

Als patiënt van Huisartsenpraktijk Statenkwartier bent u patiënt van de praktijk. U wordt dus niet toegewezen aan een specifieke huisarts. Met betrekking tot de keuze voor een huisarts, hanteren wij het volgende beleid:

Voorkeur voor huisarts
In onze praktijk bent u vrij om uw voorkeur voor een van de huisarts aan te geven. Wij doen ons best om u een afspraak te geven bij die huisarts. De huisartsen werken echter niet elke dag. Het kan daarom gebeuren dat u een of meerdere dagen moet wachten op de afspraak.

Spoed: snelst beschikbare huisarts
In geval van spoed, kan het voorkomen dat u bij een andere huisarts een afspraak krijgt. Wij geven u dan een afspraak bij de huisarts die op dat moment het snelst beschikbaar is. Uw vaste huisarts zal hierover worden ingelicht.

Zelfde klacht, zelfde huisarts
Bij een aanhoudende klacht streven wij ernaar om u een afspraak te geven bij de huisarts die al bekend is met deze klacht. De huisarts hoeft dan de geschiedenis van de klacht niet opnieuw uit te vragen, en kan gericht het vervolgbeleid bepalen. 

Medicatie

Herhaalrecepten

expand_more

Herhaalmedicatie aanvragen

Ga naar Inloggen – MijnGezondheid.net om in te loggen in het patient portaal of maak gebruik van de MedGemak app om digitaal zelf uw medicatie te herhalen.

Bellen en de herhaalrecepten lijn inspreken kan ook nog steeds.

Afhaalkluis Apotheek van Greuningen

expand_more

Het is vanaf nu mogelijk om uw herhaalrecepten van Apotheek van Greuningen op te halen bij de 24-uurs afhaalkluis bij onze praktijk. Om gebruik te maken van de kluisservice, dient u zich eerst aan te melden. Hieronder volgt meer informatie. 

Kluisservice

Via de kluisservice kunt u voortaan uw herhaalrecepten bij de kluis afhalen. De kluis is geplaatst aan de zijkant van Huisartsenpraktijk Statenkwartier, aan de Eisenhowerlaan. De kluis is 24 uur per dag bereikbaar.

De kluis wordt op doordeweekse dagen tweemaal per dag gevuld. Hierbij dient u er wel rekening mee te houden dat het 1 à 2 werkdagen kan duren voordat de medicijnen in de kluis worden geplaatst.

De medicijnen blijven 2 werkdagen voor u in de kluis staan. Mocht u uw bestelling niet binnen deze periode ophalen, dan wordt de medicatie weer uit de kluis gehaald. U kunt uw medicijnen dan alsnog bij de apotheek ophalen.

Voor wie?

De kluisservice is uitsluitend voor patiënten van Huisartsenpraktijk Statenkwartier die ook ingeschreven zijn bij Apotheek van Greuningen.

Welke medicatie?

De kluisservice is met name bedoeld voor herhaalrecepten. De volgende medicatie gaat niet in de kluis:

 • Wanneer het voor u een nieuw medicijn betreft, ‘eerste uitgifte’.
 • Wanneer het om geneesmiddelen gaat die vallen onder de opiumwet.
 • Wanneer het om geneesmiddelen gaat die in de koelkast bewaard moeten worden, of waar andere speciale voorzorgsmaatregelen voor zijn.

E-mail ter bevestiging
Zodra de medicijnen voor u klaar staan in de kluis, ontvangt u een e-mail met een QR-code en cijfercode. Met één van beide codes kunt u zich aanmelden bij de kluis. Na invoeren van de code, opent de juiste locker automatisch. Nadat de medicijnen eruit zijn gehaald, dient u de lockerdeur weer goed te sluiten.

Indien de medicijnen niet bij de kluis kunnen worden afgehaald, wordt dit ook vermeld in de e-mail.

Betaling
Wanneer uw bestelling niet (geheel) vergoed wordt, dan kunt u bij de kluis uitsluitend per pin betalen. Dus niet contant of met creditcard. U krijgt hierover bericht, voordat de bestelling in de kluis wordt geplaatst.

Aanmelden
Aanmelden kan op de volgende manieren:

 • Persoonlijk bij de balie in de apotheek
 • Via het aanmeldformulier; dit formulier kunt u afgeven bij de apotheek of huisartsenpraktijk.

Meer informatie of vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Apotheek Van Greuningen:

Adres: Statenlaan 40
 2582 GN Den Haag
T:(070) 3551343
E:info@apotheekvangreuningen.nl

Afspraken

Hoe kan ik het beste mijn afspraak annuleren?

expand_more

Een afspraak annuleren kan tot minimaal 48 uur van tevoren.

Wat gebeurt er als ik niet op een afspraak verschijn?

expand_more

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten niet op afspraken verschijnen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het denkbaar dat het niet tijdig lukt om de afspraak af te zeggen. Uiteraard beseffen wij dat er altijd iets kan gebeuren waardoor u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen. Wij gaan er echter van uit dat u ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag.

Patiënten die niet verschijnen zonder reden van opgaaf duperen de andere patiënten en de praktijk. Wij voelen ons dan ook genoodzaakt de volgende regel in te voeren. Indien u zonder opgaaf van een geldige reden niet verschijnt, ontvangt u een factuur. Deze factuur wordt niet door uw verzekering vergoed en zal dus door uzelf moeten worden betaald.

Het factuurbedrag is afhankelijk van het type afspraak:

Afspraak gepland bij Factuurbedrag
Huisarts 10 min consult€15,-
Huisarts 20 min consult€30,-
Assistente 10 min consult€15,-
Assistente 20 min consult€30,-
POH€25,-
POH-GGZ€9,97 (per tien minuten)
POH-jeugd€25,-

 

Een afspraak dient u uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien u een afspraak heeft bij de POH-GGZ dient u deze minimaal drie dagen van tevoren af te zeggen. Een afspraak afzeggen kan op de volgende manieren:

 • Aan de balie tijdens openingstijden, 08.00 – 16.00 uur
 • Telefonisch tijdens openingstijden, 08.00 – 16.00 uur
 • Via e-mail: info@hapstatenkwartier.nl

Doktersverklaring

expand_more

De huisartsen krijgen regelmatig het verzoek om een medische verklaring af te geven. Bijvoorbeeld in verband met een verzekeringsclaim of bij het aanvragen van een verzekering. Het is wettelijk vastgesteld dat huisartsen alleen een medische verklaring mogen afgeven onder de volgende voorwaarden:

De patiënt of de betreffende instantie dient een schriftelijk verzoek in;
De patiënt geeft schriftelijk toestemming voor het delen van medische informatie.
Zonder deze gegevens, kan er dus geen verklaring worden afgegeven. Meer informatie hierover kunt u vinden in het bestand KNMG Weigeringsbriefje, of de website van de KNMG

‘Doktersbriefje’ bij ziekteverlof
In het geval van ziekteverzuim geven de huisartsen alleen een verklaring af onder de volgende voorwaarden:

 • De werkgever betreft een internationale organisatie.
 • De betreffende organisatie heeft geen arbo-arts.
 • De patiënt meldt zich ziek bij de huisarts op de eerste ziektedag, of wanneer dit in het weekend valt op de eerstvolgende werkdag;
 • De patiënt meldt zich beter bij de huisarts, en geeft de eerstvolgende werkdag door.

De huisarts geeft dus geen doktersbriefje wanneer het ziekteverzuim pas achteraf wordt doorgegeven.

Kosten aanvullend onderzoek

expand_more

Huisartsenzorg valt onder de basiszorg en gaat niet af van uw eigen risico. Dat betekent dat u niet hoeft te betalen voor een bezoek aan of van de huisarts, assistente en praktijkverpleegkundige. Deze kosten worden gedekt door uw zorgverzekering.

Onderzoeken die op de praktijk worden uitgevoerd, vallen in principe ook onder de basiszorg. Wanneer een huisarts extra onderzoeken aanvraagt, medicatie voorschrijft, en/of u verwijst naar een specialist, gaan de kosten af van uw eigen risico.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van zorg die onder het eigen risico valt, en een overzicht van uitzonderingen hierop.

Eigen risico

 • Bloedonderzoek; ook bij afname aan de praktijk
 • Kweek (inclusief soatest)
 • Uitstrijkje op advies van huisarts
 • Biopt van huidplekje
 • Medicatie*
 • Bezoek aan specialist**

* Sommige medicatie wordt helemaal niet vergoed, en valt dus ook niet onder uw eigen risico. Deze medicijnen dient u dus standaard zelf te betalen.

** Indien u in het bezit bent van een verwijzing van de huisarts, gaat slechts een deel van de kosten af van uw eigen risico. 

Uitzonderingen: geen eigen risico

 • Uitstrijkje in verband met het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
 • Bloedafname aan de praktijk door middel van een vingerprik; bijvoorbeeld in verband met het meten van CRP (bij infecties/ontstekingen)

Overzicht tarieven
Voor bloedafname aan de praktijk, onderzoek van kweken, huidplekjes en uitstrijkjes werken wij samen met Star-SHL.

Bij twijfel of onduidelijkheid over kosten is het verstandig uw zorgverzekeraar te raadplegen. Bepaalde kosten kunnen variëren per ziekenhuis, behandelcentrum of laboratorium.

Verwijzing specialist: niet achteraf

expand_more

Het komt met enige regelmaat voor dat patiënten voor niet-spoedeisende zaken uit eigen beweging een afspraak met de specialist maken en achteraf om een verwijzing aan de huisarts vragen. De huisarts is dan niet gemachtigd om alsnog een verwijzing te schrijven. Zou hij dat wel doen, dan kan er sprake zijn van een strafbaar feit.

De huisarts heeft de wettelijke taak om poortwachter te zijn voor zorg in het ziekenhuis. Dat wil zeggen dat de huisarts in overleg met de patiënt naar de specialist verwijst als daarvoor een indicatie is. De zorg in Nederland is in twee opzichten een kostbaar goed: waardevol en tevens duur. Om de zorg nog lang beschikbaar te houden, heeft de huisarts als taak om huisartsenzorg te leveren waar het kan en naar dure specialistenzorg te verwijzen als het moet. Alleen specialistenzorg op verwijzing van de huisarts wordt door de verzekeraar vergoed.

Specialisten mogen geen zorg leveren en declareren bij de verzekeraar als er geen verwijzing van de huisarts is. Doen zij dat toch, dan is dat voor hun eigen rekening of voor die van de patiënt. Voor bezwaren tegen deze regeling, kunt u bij de eigen verzekeraar terecht.

Omdat niet iedereen van deze regeling op de hoogte is en om teleurstelling te voorkomen, willen wij al onze patiënten er helder van op de hoogte stellen dat de huisartsen in deze praktijk, net als alle Nederlandse huisartsen, niet achteraf verwijzingen zullen schrijven. 

Medische gegevens opvragen en/of delen

expand_more

Opvragen van medische gegevens
De huisartsen krijgen regelmatig een verzoek om inzage of een kopie van het patiëntendossier. Als patiënt heeft u het recht om uw medisch dossier in te zien. In principe werken de huisartsen dan ook mee aan een verzoek om inzage of een kopie. Het blijkt echter geregeld voor te komen dat patiënten onder druk worden gezet door instanties en anderen om medische gegevens af te staan. Daar is het recht op inzage natuurlijk niet voor bedoeld.

Indien instanties medische informatie van u willen, horen zij zich direct tot de huisarts te wenden. De huisartsen handelen een dergelijk verzoek alleen af bij een gerichte vraag en indien u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien de huisarts twijfels heeft over de achtergrond van het verzoek, neemt de huisarts contact met u op.

Delen van medische gegevens met andere zorgverleners
Als praktijk zijn wij aangesloten op het beveiligde netwerk van het LSP. Het LSP (Landelijk Schakelpunt) zorgt voor snelle en betrouwbare elektronische uitwisseling van medische gegevens. Alleen de volgende zorgverleners kunnen aansluiten op dit systeem:

 • Huisartsen
 • Huisartsenpost / Hadoks
 • Apothekers
 • Ziekenhuisapothekers
 • Medisch specialisten

Hiervoor gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft toestemming gegeven voor het delen van uw medisch dossier, én
 • Zorgverleners mogen alleen de gegevens inzien als het nodig is voor uw behandeling.

Alleen bovengenoemde zorgverleners kunnen uw actuele medische gegevens inzien. Zorgverzekeraars, werkgevers en bedrijfsartsen kunnen hier dus niet bij. Ook andere zorgverleners, zoals een psycholoog of een fysiotherapeut, kunnen uw gegevens niet inzien via het LSP.

Voor meer informatie en/of registratie, zie ikgeeftoestemming.nl

Delen van medische gegevens met uw apotheek
Bij bepaalde medicijnen is het belangrijk dat de apotheek weet hoe hoog uw nierfunctiewaarde is. Als deze waarde is verminderd, moet de dosering van het medicijn worden verlaagd. Sommige medicijnen zijn zelfs helemaal niet geschikt bij een verminderde nierfunctie.

Om complicaties te voorkomen, delen de huisartsen dan ook uw nierfunctiewaarde met uw apotheek. Dit is dus in het belang van uw gezondheid. Voor meer informatie over verminderde nierfunctie, zie verminderde nierfunctie.

Indien u bezwaar heeft tegen het delen van dergelijke informatie, kunt u dit uiteraard bij ons aangeven.

Niet verschijnen zonder bericht

expand_more

Helaas komt het regelmatig voor dat patiënten niet op afspraken verschijnen. Afhankelijk van het tijdstip van de gemaakte afspraak is het denkbaar dat het niet tijdig lukt om de afspraak af te zeggen. Uiteraard beseffen wij dat er altijd iets kan gebeuren waardoor u niet in staat bent een gemaakte afspraak na te komen. Wij gaan er echter van uit dat u ons zo snel mogelijk hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag.

Patiënten die niet verschijnen zonder reden van opgaaf duperen de andere patiënten en de praktijk. Wij voelen ons dan ook genoodzaakt de volgende regel in te voeren. Indien u zonder opgaaf van een geldige reden niet verschijnt, ontvangt u een factuur. Deze factuur wordt niet door uw verzekering vergoed en zal dus door uzelf moeten worden betaald.

Het factuurbedrag is afhankelijk van het type afspraak:

Afspraak gepland bijFactuurbedrag
Huisarts 15 min consult€30,-
Assistente 10 min consult€15,-
Assistente 20 min consult€30,00
POH-S€25,-
POH-GGZ€10,- (per tien minuten)
POH-jeugd€30,- per half uur


Een afspraak dient u uiterlijk 24 uur van tevoren af te zeggen. Indien u een afspraak heeft bij de POH-GGZ dient u deze minimaal drie dagen van tevoren af te zeggen. Een afspraak afzeggen kan op de volgende manieren:

Aan de balie tijdens openingstijden, 08.00 – 16.00 uur
Telefonisch tijdens openingstijden, 08.00 – 16.00 uur
Via e-mail: info@hapstatenkwartier.nl