Ons zorgaanbod

Assistente spreekuur

expand_more

Onze assistente is uw eerste aanspreekpunt en regelt afspraken, huisbezoeken, en beantwoordt praktische vragen. Vanaf 1 november geeft ze ook uitslagen door. Bij haar kunt u ook terecht voor diverse medische handelingen, zoals herhaalrecepten, bloeddrukmetingen en verschillende tests.

Bloedafname

expand_more

Bloedafname is mogelijk op afspraak op alle werkdagen met uitzondering van woensdag tussen 08:10 en 10:00 uur. Voor bloedafname is een formulier nodig via de huisarts of de praktijkondersteuner.

Urinecontrole

expand_more

Vang bij voorkeur de ochtendurine op. Gebruik hiervoor alleen een urine potje wat u bij ons of bij de apotheek kunt ophalen en sluit deze goed af. Potjes of glaasjes van thuis worden niet geaccepteerd. Het potje hoeft niet volledig te worden gevuld, een bodempje van 1 cm volstaat.

Indien u uw urine wilt laten controleren, willen we u vragen de vragenlijst bij urine onderzoek in te vullen en in te leveren, zodat we u zo goed mogelijk kunnen helpen. Op dit formulier kunt u bijvoorbeeld uw klachten aangeven.

Het inleveren van urine kan elke werkdag tussen:

08:30 – 11:00 uur
Let op: Indien u niet in staat bent om de urine binnen twee uur af te geven, adviseren wij om de urine in de koelkast te bewaren.

Nacontrole 
Indien u een antibioticakuur krijgt voorgeschreven en u blijft klachten houden, adviseren wij u om uw urine nogmaals te laten controleren. Dit kan twee dagen na afloop van uw kuur. Na twee dagen is de kuur uitgewerkt, en is pas goed te zien of de ontsteking helemaal weg is.

Indien u geen klachten meer ervaart, hoeft uw urine niet nogmaals gecontroleerd te worden.

Telefonisch spreekuur

expand_more

Dagelijks is er een telefonisch spreekuur op de praktijk van 14:30 tot 15:00. Tijdens dit halfuur zit een van de huisartsen direct aan de telefoon. U kunt dan korte vragen stellen. Houd er rekening mee dat veel mensen kunnen bellen, waardoor het soms niet lukt om de huisarts aan de lijn te krijgen.

Regiearts

expand_more

Sinds dit jaar heeft een van de huisartsen in de ochtend een regieartsfunctie. Hierbij zit een van de huisartsen bij de assistentes om de dagelijkse gang van zaken te beoordelen en de dagindeling te regelen. Zo wordt ervoor gezorgd dat u met de juiste voorrang op de praktijk geholpen wordt.

Dermatoscopie

expand_more

Binnen onze praktijk hebben de artsen extra expertise in het screenen van huidafwijkingen, zoals huidkanker of andere verdachte plekjes. Hiervoor gebruiken we een dermatoscoop, een soort vergrootglas voor de huid. U kunt via de assistent een afspraak maken en aangeven dat het om een huidcontrole gaat.

Praktijkondersteuner somatiek

expand_more

In onze huisartsenpraktijk is de praktijkondersteuner somatiek (POH-S) een onmisbare schakel in de zorg voor patiënten met chronische aandoeningen zoals diabetes, astma, COPD en hart- en vaatziekten. De POH-S helpt bij het monitoren en managen van deze aandoeningen door regelmatige controles en het geven van advies over leefstijl en medicatie. Dit alles gebeurt in nauwe samenwerking met de huisarts, om u de beste zorg op maat te bieden. Onze praktijkondersteuner staat klaar om u te ondersteunen bij het optimaliseren van uw gezondheid en het bevorderen van uw zelfmanagement.

Praktijkondersteuner GGZ

expand_more

Pieter van Romburgh, POH-GGZ
Pieter van Romburgh is gespecialiseerd in het behandelen van volwassenen met psychische klachten. Hij biedt ondersteuning bij uiteenlopende problemen zoals stress, depressie, en angststoornissen. Zijn aanpak is persoonlijk en op maat, waarbij de behandeling begint met een uitgebreide intake om uw situatie en behoeften grondig te begrijpen.

Ester Mooi, POH-GGZ Jeugd
Ester Mooi richt zich op de psychische gezondheid van kinderen. Zij behandelt problemen zoals gedragsproblemen, emotionele stress en aanpassingsmoeilijkheden op school of thuis. Ester werkt nauw samen met ouders en verzorgers om de beste ondersteuning te bieden aan het kind.

Alle gesprekken met onze POH-GGZ zijn kosteloos en vallen onder de basisverzekering. Behandelingen worden ingepland na een intakegesprek. Wij vragen u vriendelijk om annuleringen minimaal drie dagen van tevoren door te geven om anderen de kans te geven op een afspraak.

Onze praktijkondersteuners bieden een vertrouwelijke en toegankelijke manier om ondersteuning te krijgen bij psychische problemen, dicht bij huis en zonder extra kosten.

Pratijkondersteuner bewegen

expand_more

Jorin Bonefaas is de POH Bewegen in onze praktijk. Dit is een fysiotherapeut met een Extended Scope opleiding. Ze hebben extra kennis over huisartsenpraktijk en richten zich op problemen van het bewegingsapparaat. Op basis hiervan maken ze een beoordeling en geven ze behandeladvies.

U kunt via de assistent een afspraak maken.

Schouderspreekuur

expand_more

Heeft u schouderklachten? Tijdens ons schouderspreekuur werken huisarts en fysiotherapeut samen om uw klachten te beoordelen en te behandelen. Indien nodig, kan er ook een echo worden gemaakt voor een nauwkeurige diagnose. Na uw bezoek aan het spreekuur plant de huisarts de benodigde vervolgafspraken om u snel en effectief te helpen.

Chirurgisch/gynaecologisch spreekuur

expand_more

Voor chirurgische of gynaecologische klachten kunt u elke maandag, dinsdag en woensdag tussen 15:00 en 17:00 uur terecht bij ons spreekuur. Bij onze huisartsen kunt u terecht voor het plaatsen van spiralen en implanon. Tevens voeren ze kleine chirurgische ingrepen uit. Deze consultaties bieden een deskundig alternatief voor de specialistische zorg in het ziekenhuis. Indien nodig wordt er doorverwezen naar een specialist. Dit spreekuur zorgt voor toegankelijke en vakkundige zorg dicht bij huis.

Reizigersvaccinaties & Rijbewijskeuring

expand_more

Rijbewijskeuringen voor patiënten en niet-patiënten zijn beschikbaar, met variërende kosten. Afspraken maken gaat via onze online portal.

Spoedgevallen

expand_more

Bel in levensbedreigende situaties 112. Onze spoedlijn is bereikbaar tijdens werktijden voor dringende zaken. Voor niet-levensbedreigende situaties, kunt u direct naar onze praktijk of de dichtstbijzijnde SEH. Buiten openingstijden, neem contact op met Hadoks voor spoedeisende zaken.

Avond-, nacht- en weekenddienst

expand_more

Hadoks verzorgt spoedeisende huisartszorg buiten reguliere openingstijden. De huisartsenpost is 's avonds, 's nachts en in het weekend open. Houd uw verzekeringsgegevens bij de hand bij het maken van een afspraak.

KNO-spreekuur

expand_more

Om de twee weken houdt een KNO-arts uit het ziekenhuis spreekuur op dinsdag. Dit spreekuur is een initiatief van Pluhz.

Hoe maakt u een afspraak

Een afspraak maken kan alleen via de huisarts.

Kosten

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan het KNO spreekuur. Deze afspraken vallen onder de basisverzekering. Uw eigen risico wordt dus niet aangesproken. Het is vergelijkbaar met wanneer u naar de huisarts gaat voor een reguliere afspraak.

Echo spreekuur

expand_more

Iedere woensdag kunt u bij ons terecht op het echo spreekuur. Dit spreekuur is een initiatief van Pluhz. U hoeft dan dus niet naar het ziekenhuis te gaan, maar kan naar de huisartstenpraktijk komen. De echo wordt uitgevoerd door een radioloog uit HAGA of HMC.

Tijdens het spreekuur kunnen er verschillende echo’s worden gemaakt. De radiologen maken echter geen inwendige echo’s of echo’s van een borst wanneer er sprake is van een knobbel.

Afspraak maken

Een afspraak op het echo spreekuur kan alleen via de huisarts worden gemaakt.

Kosten

Er zijn geen kosten voor u verbonden aan het echo spreekuur. Deze afspraken vallen onder de basisverzekering. Uw eigen risico wordt dus niet aangesproken. Het is vergelijkbaar met wanneer u naar de huisarts gaat voor een reguliere afspraak.

Aanvullende zorg

Afhaalkluis voor medicatie

expand_more

Het is vanaf nu mogelijk om uw herhaalrecepten van Apotheek van Greuningen op te halen bij de 24-uurs afhaalkluis bij onze praktijk. Om gebruik te maken van de kluisservice, dient u zich eerst aan te melden. Hieronder volgt meer informatie. 

Kluisservice
Via de kluisservice kunt u voortaan uw herhaalrecepten bij de kluis afhalen. De kluis is geplaatst aan de zijkant van Huisartsenpraktijk Statenkwartier, aan de Eisenhowerlaan. De kluis is 24 uur per dag bereikbaar.

De kluis wordt op doordeweekse dagen tweemaal per dag gevuld. Hierbij dient u er wel rekening mee te houden dat het 1 à 2 werkdagen kan duren voordat de medicijnen in de kluis worden geplaatst.

De medicijnen blijven 2 werkdagen voor u in de kluis staan. Mocht u uw bestelling niet binnen deze periode ophalen, dan wordt de medicatie weer uit de kluis gehaald. U kunt uw medicijnen dan alsnog bij de apotheek ophalen.

Voor wie?
De kluisservice is uitsluitend voor patiënten van Huisartsenpraktijk Statenkwartier die ook ingeschreven zijn bij Apotheek van Greuningen.

Welke medicatie?
De kluisservice is met name bedoeld voor herhaalrecepten. De volgende medicatie gaat niet in de kluis:

Wanneer het voor u een nieuw medicijn betreft, ‘eerste uitgifte’.
Wanneer het om geneesmiddelen gaat die vallen onder de opiumwet.
Wanneer het om geneesmiddelen gaat die in de koelkast bewaard moeten worden, of waar andere speciale voorzorgsmaatregelen voor zijn.
E-mail ter bevestiging

Zodra de medicijnen voor u klaar staan in de kluis, ontvangt u een e-mail met een QR-code en cijfercode. Met één van beide codes kunt u zich aanmelden bij de kluis. Na invoeren van de code, opent de juiste locker automatisch. Nadat de medicijnen eruit zijn gehaald, dient u de lockerdeur weer goed te sluiten.

Indien de medicijnen niet bij de kluis kunnen worden afgehaald, wordt dit ook vermeld in de e-mail.

Betaling
Wanneer uw bestelling niet (geheel) vergoed wordt, dan kunt u bij de kluis uitsluitend per pin betalen. Dus niet contant of met creditcard. U krijgt hierover bericht, voordat de bestelling in de kluis wordt geplaatst.

Aanmelden
Aanmelden kan op de volgende manieren:

  1. Persoonlijk bij de balie in de apotheek
  2. Via het aanmeldformulier; dit formulier kunt u afgeven bij de apotheek of huisartsenpraktijk.

Meer informatie of vragen?
Voor vragen kunt u terecht bij Apotheek Van Greuningen.

Dermatologie Phizi

expand_more

Phizi biedt gespecialiseerde dermatologische zorg binnen huisartsenpraktijken. Dermatologen voeren eenvoudige chirurgische ingrepen uit, zoals het verwijderen van vetbulten en bepaalde soorten huidkanker, wat efficiëntie en gemak biedt in een vertrouwde omgeving. Voor meer informatie, bezoek Phizi.

Dermatoloog: Anne Geraedts

Plastisch Chirurg: Nicole Krekel

Indigo psychologen

expand_more

Indigo biedt toegankelijke psychologische zorg voor mensen met psychische problemen. Hun behandelingen zijn kortdurend en gericht op het versterken van de eigen kracht en het voorkomen van zwaardere psychische problematiek. Details zijn te vinden op Indigo.

Psychologen:
Annemarie Bakker
Margaritha Merchan Price

Juni psychologen

expand_more

Juni biedt gespecialiseerde psychologische zorg voor jongerenPsychologische zorg bij Juni Juni Psychologie specialiseert zich in psychologische zorg voor jongeren en jongvolwassenen, gericht op het behandelen van uiteenlopende mentale en emotionele uitdagingen. De benadering is modern en laagdrempelig, met aandacht voor de specifieke behoeften van deze leeftijdsgroep. Bezoek Juni voor meer informatie.

Psychologe: Judith de Groot

Unde psychologen

expand_more

Psychologiepraktijk UNDE richt zich op het bieden van specialistische psychologische diagnostiek en behandeling aan volwassenen en ouderen. Er wordt uitgebreid gekeken naar de aard en achtergrond van uw psychische klachten bij aanmelding, waarna met u wordt gesproken over de mogelijkheden voor behandeling.

Voor meer informatie, bezoek Unde.

Gezondheidszorgpsycholoog: Marjan Knol

Overgangsconsulente

expand_more

Overgangspraktijk MB ondersteunt vrouwen tijdens de overgang, met advies en behandelingen om symptomen te beheersen. Hun aanpak is persoonlijk en rekening houdend met elke vrouw's unieke ervaring tijdens deze levensfase. Voor meer informatie, bezoek Overgangspraktijk MB.

Overgangsconsulente: Monique Boon

Diëtiste

expand_more

Mariëtte Remijnse biedt diëtetische zorg gericht op persoonlijke voedingsadviezen en strategieën voor het omgaan met voedingsgerelateerde gezondheidsproblemen. Ze werkt samen met cliënten om haalbare en effectieve voedingsplannen te ontwikkelen. Meer informatie vind je op Mariëtte Remijnse.

Fysiotherapie

expand_more

FysioFit biedt fysiotherapeutische behandelingen aan om patiënten te helpen bij het herstellen en behouden van hun fysieke functies en bewegingsvrijheid. Hun therapieën zijn aangepast aan individuele behoeften. Voor meer details, zie FysioFit.

Therapeuten op onze locatie:
Elout Kielman
Jorin Bonefaas
Elsbeth Knaap
Cindy Boertje
Dylan Watzeels
Daniel Terlaak

Psychiater

expand_more

Constant Mouton is gespecialiseerd in de behandeling van complexe psychische stoornissen en combineert medicatiebeheer met psychotherapeutische technieken om een geïntegreerde benadering van geestelijke gezondheid te bieden. Bezoek Constant Mouton voor meer informatie.

Verloskundige

expand_more

Mervi den Hollander biedt uitgebreide verloskundige zorg, van prenatale begeleiding tot nazorg na de bevalling. Ze richt zich op het bieden van een veilige en ondersteunende ervaring voor aanstaande moeders. Meer informatie is beschikbaar op Mervi den Hollander.

Acupunctuur

expand_more

Con Curae biedt acupunctuurbehandelingen aan die gericht zijn op het bevorderen van genezing en welzijn door het herstellen van de energiebalans in het lichaam. Deze behandelingen worden ingezet voor een breed scala aan gezondheidsproblemen. Bezoek Con Curae voor meer informatie.

Acupuncturist: Nathalie Beijersbergen

Vaatproblematiek

expand_more

MijnKliniek specialiseert zich in medische en cosmetische behandelingen die zorgvuldig zijn afgestemd op de behoeften van de patiënt, gericht op zowel gezondheid als esthetiek. Voor meer details, zie MijnKliniek.

Physician Assistant: Paula de Ruiter
OK assistente: Luisa Deflorian

Logopedie

expand_more

Uniek Praktijken biedt logopedische zorg om communicatieproblemen zoals spraak-, taal-, en slikstoornissen te behandelen. Hun benadering is individueel afgestemd en gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven. Voor meer informatie, ga naar Uniek Praktijken.

Logopediste: Els van der Ven

Podotherapie

expand_more

Bij onze podotherapeuten bent u aan het juiste adres voor de oplossing van uw voetproblemen en alles wat daarmee te maken heeft. We bieden specialistische voetzorg aan iedereen, waaronder mensen met diabetes of reuma, kinderen en sporters. De oplossing ligt vaak dichterbij dan u denkt.Meer details vind je op Voetencentrum Wender

Podotherapeut: Kristn Lodder

Radiologische echo

expand_more

Bij ons op de praktijk kunt u terecht voor een echo van uw buik of andere lichaamsdelen. Dit onderzoek is een onderzoek door geluidsgolven en daarmee kunnen uw organen of bepaalde lichaamsstructuren goed in beeld gebracht worden. Door de huisarts wordt u zo nodig verwezen naar de radioloog.

De radioloog is elke week op woensdagochtend aanwezig. Als u een echo ondergaat wordt uw eigen risico niet aangesproken. 

Voor meer informatie: Pluhz

Gynaecologische echo

expand_more

Eenmaal per week op woensdag middag is de gynaecoloog aanwezig bij ons in de praktijk.
De gynaecoloog maakt een inwendige echo om de vrouwelijke geslachtsorganen te beoordelen. Dit kan zijn voor problemen met de menstruatie, controle van uw spiraal en dergelijke. De huisarts verwijst u naar de gynaecoloog indien nodig.

Voor de gynaecologiche echo wordt uw eigen risico niet aangesproken. 

Voor meer informatie: Pluhz

Menopause Advice in English

expand_more

Every woman's journey through menopause is a unique one. This consultation offers a personalized approach, considering the woman’s lifestyle, exercise, and nutrition. It includes advice on HRT, non-HRT, and complementary options. For more information, please feel free to visit our website: https://healthyexpats.nl/menopausal-consultation/

Consultant: Bridget Kelleher