De praktijk

Onze praktijk is gestart in 1978 en door de jaren heen hebben we ons ontwikkeld tot een centrale spil in de zorg voor onze gemeenschap. In de beginjaren was de praktijk nog bescheiden, maar door hard werk en de steun van onze patiënten, groeide onze praktijk zowel in grootte als in dienstverlening. Samenwerking en de uitbreiding van ons team hebben ervoor gezorgd dat we een breed scala aan zorg kunnen aanbieden.

In de loop der jaren hebben we verschillende overnames en samenwerkingen gekend, waardoor we steeds meer expertise en specialismen onder één dak konden brengen. We zijn trots dat we, ondanks de groei en ontwikkelingen, altijd onze persoonlijke benadering hebben behouden.

Met de intrede van de volgende generatie in de praktijk hebben we nieuwe inzichten en vernieuwingen geïntroduceerd, terwijl we tegelijkertijd de rijke geschiedenis en de waarden van onze oprichters in ere houden. Onze praktijk staat voor een combinatie van traditionele waarden en moderne zorg, waarbij de patiënt altijd centraal staat.

Academische huisartsenpraktijk
Onze huisartsenpraktijk is trots de titel 'Academische huisartsenpraktijk' te dragen, erkend voor onze toewijding aan zowel opleiding als wetenschappelijk onderzoek. Deze erkenning onderstreept onze inzet voor patiëntenzorg en de opleiding van toekomstige huisartsen, essentieel voor het verbeteren van de gezondheidszorg van morgen. Door actief deel te nemen aan wetenschappelijk onderzoek en data te delen, bieden we waardevolle inzichten in onze praktijkvoering, helpen we bij het identificeren van kwetsbare patiënten en verhogen we de kwaliteit van zorg. Lees hier meer over op de website van het Leids Universitair Medisch Centrum.

NHG-accreditatie
Wij zijn een NHG-geaccrediteerde praktijk. Dit houdt in dat de praktijk voldoet aan alle kwaliteitseisen en voorwaarden die door het Nederlands Huisartsgenootschap gesteld worden. Dit keurmerk houdt in dat we actief bezig zijn met kwaliteitsverbetering, patiënttevredenheid en verbetering van de organisatie.

Huisartsencoöperatie SCH-2017
Als praktijk zijn we verbonden aan de Huisartsencoöperatie SCH-2017. Dr. Verena Dirkse is voorzitter. De coöperatie heeft als doel de kwaliteit en toegankelijkheid van de (huisartsen)zorg voor ook in de toekomst te kunnen waarborgen. Hiervoor zoeken de huisartsen van Groot Scheveningen middels de samenwerking met partners in de wijk en stad actief op. Haar doel is door samenwerking met partners de gezondheid van inwoners van Groot Scheveningen te behouden en te bevorderen.

Hapinactie 20